Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma


Inhimillisyyttä ja turvaa

 • Palveluja järjestettäessä tulee ottaa huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne. Vanhusten hoiva ja hoito on turvattava riittävällä määrällä hoitajia.
 • Inhimillisemmässä sosiaali- ja terveyspalvelumallissa palvelut ovat kaikille yhdenvertaiset asuinpaikasta riippumatta.
 • Painopiste on lähipalveluissa ja niiden saantia Paimiossa tulee kaupungin omilla päätöksillä edistää.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriin pääsyä ja tarvittavan hoidon saantia.
 • Kunnilla on jatkossakin keskeinen rooli ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtynee tulevan vaalikauden aikana maakunnille.

Päivähoidossa rakennetaan ensimmäiset askelmerkit sivistyksen polulle.

 • Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, eikä sen toteutumista tule vaarantaa korkeilla päivähoitomaksuilla.
 • Paimiossa kaupungin tulee huolehtia siitä, että päivähoidon käytössä on riittävät ja hyväkuntoiset toimitilat sekä sopivan kokoiset ryhmät.
 • Nyt toimintaa harjoitetaan osaksi väistötiloissa ja tilapäiseen käyttöön tarkoitetuissa tiloissa. Uuden päiväkodin rakentaminen tulee aloittaa viimeistään niin, että se on päivähoidon käytettävissä syksyllä 2018.
 • Kaupungin tulee tarjota kokopäiväinen päivähoitopaikka kaikille sitä tarvitseville.

Tasa-arvoinen koulutus takaa tasa-arvoisen yhteiskunnan

 • Vastuu turvallisesta oppimisesta on koko kouluyhteisöllä. Opettajilla täytyy olla toimivat keinot koulurauhan ylläpitämiseen. Terveelliset toimitilat ovat perusedellytys.
 • Paimiossa on huolehdittu terveellisistä koulujen toimitiloista. Näin tulee toimia jatkossakin. Vistan koulurakennusten peruskorjauksia tulee jatkaa. Vistan kivikoulun saneerauksen jälkeen tulee saneerata vanhan lukion koulutilat.
 • Koulutus on edelläkävijä ja uudistaja, joka rakentaa parempaa työelämää ja yhteiskuntaa. Meidän tulee pitää huolta maksuttomasta sivistyspolusta aina korkeakoulutukseen ja jatko-opintoihin asti.
 • Koulujen laaja kielivalikoima sekä monipuoliset kerho- ja harrastustoiminnan mahdollisuudet antavat vahvan pohjan valinnanmahdollisuuksille jatkossa.

Tulevaisuuden kunta on asukkaiden sujuvan elämän, kasvun ja työllisyyden moottori

 • Paimion kaupungin tulee harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa, joka tukee paikallista yritystoimintaa.
 • Paimion kaupungin tulee osallistua aktiivisesti Turun seutukunassa suunnitteilla olevaan työllisyydenhoidon kuntakokeiluun ja huolehdittava myös riittävästä omasta henkilöstöresursoinnista kokeilussa.

Liikunta ja kulttuuri kuuluvat kaikille

 • Lapsilla ja nuorilla on oltava tasavertaiset mahdollisuudet liikuntaan ja kulttuuriin riippumatta heidän vanhempiensa tuloista.
 • Liikunta ja kulttuuri tuovat iloa sekä edistävät kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.
 • Paimion kaupungissa on otettu käyttöön seniorikortti, joka on mahdollistanut liikunnan harrastamisen käyttäjän tuloista riippumatta. Paimion Sdp:n valtuustoryhmän aloitteesta seniorikortin ikää alennettiin ja sen hankinta tuli mahdolliseksi myös 65-vuotiaille.
 • Paimion kaupungin tulee jatkossakin pitää huoli siitä, että kaupunkilaisilla on käytössään monipuoliset mahdollisuudet eri liikuntamuotojen harrastamiseen.
 • Kirjastopalvelut on turvattava tasapuolisesti kaikille kuntalaisille.

Kohtuuhintaisia koteja ja toimiva asuinympäristö

 • Kunnat vastaavat jatkossakin kaavoituksesta ja kunnallistekniikan toimivuudesta. Niillä luodaan omalta osaltaan edellytyksiä asukkaiden hyvälle ja turvalliselle elämälle.
 • Asuinalueita tulee kehittää yhdessä asukkaiden kanssa.
 • Joukkoliikenteen kehittäminen on tärkeä osa asumisen ja työssä liikkumisen kokonaisuutta.
 • Paimion kaupunki ei ole nyt mukana turun seudun kuntien yhteistoimintasopimuksella perustamassa Fölissä. Paimion kaupungin omilla päätöksillä tulee edistää mahdollisuuksia liittyä Turun seudun joukkoliikennetoimintaan.
 • Paimion kaupungin taajamarakenteen huomioiden kaupungin tulisi tasapuolisesti kehittää palvelujen saatavuutta.

Tulostettava ohjelma_ppt_pdf

Tulostettava ohjelma A4 Word pdf