Valtuustoaloite Juhlametsikön valaisemisesta

Valtuustoaloitteet


Juhlavuoden 2017 yksi päähankkeista Paimiossa on Juhlametsikön istuttaminen. Suomi 100 – koordinaatiotyöryhmän ja kaupungin viheryksikön yhteistyönä metsikön istutusalueeksi varattiin Kaaripuisto, joka sijaitsee Kaaritien ja Isolompakontien välisellä puistoalueella.

Alueelle istutettiin 2017 yhteensä 120 puuntainta, joista 100 tainta istutettiin ns. Suomi-alueelle ja 20 tainta ns. Paimio-alueelle. Juhlavuoden Yhdessä-teeman mukaisesti istutustyöhön kutsuttiin mukaan paimiolaisia laajalla rintamalla. Suomi-alueen jokaiselle sadalle taimelle löytyi oma istuttajataho. Mukana oli niin koulujen, päiväkotien kuin yhdistysten edustajia.

Suomi- alueen merkitystä korostaen olisi erittäin tärkeää, että sinne saataisiin valaistus.
Puiston läpi kulkevan puistokäytävän varrelle varsinkin, huomioiden myös info-taulun ja ministerin istuttaman kuusen sijainnin. Muita puita unohtamatta! Saataisiin näin tärkeän sisääntuloväylän julkisivua kaupungin puistoalueen puolelta kokonaisvaltaisesti kohennettua.

Paimiossa 21.4.2021
SDP:n valtuustoryhmä