Valtuustoaloite asuntorakentamisen monipuolistamiseksi

Valtuustoaloitteet

 

Sosialidemokraattien valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteen asuntorakentamisen monipuolistamiseksi Paimiossa.
Paimiossa on lähes yksinomaan keskitytty rakentamaan niin sanottuja kovan rahan asuntoja, jotka eivät ole vähävaraisten kuntalaisten saavutettavissa. Esimerkiksi Paimion naapurikunnissa, Salossa ja Kaarinassa, osa asuntotuotannosta on osoitettu ns. osaomistusasuntojen ja asumisoikeusasuntojen tuotantoon. Asuntorakentamisen monipuolistaminen lisää kuntalaisten tasa-arvoa.

Osaomistusasuntotuotanto eroaa kovanrahan asuntotuotannosta siinä, että niihin pääsee käsiksi kohtuullisella noin 10 – 30 % maksuosuudella. Asukas asuu ensin vuokralla, jonka jälkeen asunto on mahdollista lunastaa omaksi. Asunnon vastikkeet on määritelty siten, että samalla kun asukas maksaa asunnon rakennuskustannuksia, niin samalla asukkaan henkilökohtainen omistusoikeus kasvaa.

Asumisoikeusasuntotuotanto nimensä mukaisesti takaa asumisoikeuden vaikka loppuiäksi ja se on muoto, jossa asunnon voi siirtää oman perheen toiselle jäsenelle. Asukas ei kuitenkaan voi lunastaa asuntoa omakseen. Asumisoikeusasunnon voi hankkia 18 vuotta täyttänyt, jolloin siihen sisältyy omaisuusrajoite eli esimerkiksi samalla alueella hakija ei voi omistaa omistusasuntoa tai varoja sellaisen hankkimiseen. Ehto ei kuitenkaan koske enää 55 vuotta täyttäneitä tai asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavia.

Paimion Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Paimiossa käynnistetään hanke asumisoikeus- tai osaomistustuotannon suunnittelu yhdessä kaupungin kaavoituksen ja rakennustuotantoa harjoittavien yritysten kanssa. Näin myös vähävaraisilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus suunnitelmalliseen, hyvään ja riittävän laadukkaaseen asumistasoon.

Paimion Sosialidemokraatit valtuustoryhmä