Valtuustoaloite koronakorvauksesta

ValtuustoaloitteetKuten kaikki hyvin tiedämme, olemme eläneet erittäin poikkeuksellista aikaa koronapandemian takia jo yli vuoden ajan. Loppua ei ole valitettavasti vieläkään näkyvissä, mutta toiveikkaina odotamme rokotusten, rajoitusten ja ihmisten omien ehkäisevien toimenpiteiden tehoavan.

Tiedämme myös sen, että korona on muuttanut myös julkisen sektorin työntekijöiden työtä ja työolosuhteita monella tavalla. Vaikka kaupungissamme ei suoranaisesti hoideta koronaan sairastuneita potilaita, meillä työskennellään monella toimialalla jatkuvasti tartuntariskissä. Näistä mainittakoon mm. varhaiskasvatus, koulut, kotipalvelu, terveydenhuolto. Nämä siis olivat siis esimerkkejä, joiden lisäksi on muitakin toimijoita. Myöskin työskentelyolosuhteisiin ja-tapoihin on jouduttu tekemään muutoksia. Osa on pystynyt siirtymään etätöihin, työtehtävien niin salliessa.

Ryhmämme mielestä kaupungin on hyvänä työnantajana nyt erityisesti huomioitava työntekijänsä. Poikkeusoloista huolimatta palvelut ovat toimineet THL:n , AVI: n ja eri ministeriöiden ohjeiden ja suositusten ohjauksessa, muuutoksiin ja ohjeisiin reagoitu nopeasti ja yhteistyö eri sektoreiden välillä on toiminut hyvin.

Nyt kun olemme saaneet ennakkotiedon tulevasta tilinpäätöksestämme ja tiedämme, että se on- osittain valtion maksamien korona-avustusten takia- ylijäämäinen, esitämmekin seuraavaa :
Kaupungissamme ryhdytään selvittämään ja neuvottelemaan pikaisesti, miten huomioidaan korona-pandemian aikana erityisissä olosuhteissa työskennelleet henkilöt.
Tähän selvitykseen kuuluu myös se, keille korvaus kuuluu maksaa, millä perusteilla, minkä suuruinen tai-laatuinen se on ja millä aikataululla asia hoidetaan.

Tämän huomioimisasian selvittelyyn ja keskusteluihin voisi ottaa esimiestehtäviä hoitavien lisäksi myös työntekijöiden ja/tai heitä edustavien järjestöjen työntekijöitä.

Paimiossa 21.4.2021
SDP:n valtuustoryhmä