Valtuustoaloite 13.6.2018

Valtuustoaloitteet

Lainaten Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa ollutta dosentti ja lääketieteen tohtorin Ritva Tammivaaran kirjoitusta:
”Kauniin ympäristön tuomaa mielihyvää ei pidä aliarvioida. Arkkitehtonisessa mielessä kokonaisuus on koko maailmassa ainutlaatuinen 1930-luvun taideteos, jota käydään katsomassa kaikista modernia arkkitehtuuria ihailevista maista. Olisi häpeä, jos emme voisi sitä tulevaisuudessakin esitellä – ja antaa sen toimia parantumis-, toipumis-, kuntoutus- ja opetuspaikkana, oikeana nykyajan parantolana.”

Paimion Parantola ansaitsee arvoisensa kohtelun ja käyttötarkoituksen. Suunnittelu pitäisi ulottaa aivan valtakunnan tasolle asti.

Paimion kaupungin tulee olla aktiivisesti mukana kaikissa Parantolan tulevaisuutta ja sen ympäristön eheänä säilyttämistä koskevissa hankkeissa.

Asian ajankohtaisuuden vuoksi aloite tulee ottaa käsittelyyn seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Paimion sosiallidemokraattinen valtuustoryhmä