Päivityksiä

Valtuustoaloitteet

Kaupungissamme on luottamushenkilöiden toimintaa ohjaavia asiakirjoja, jotka asiakirjojen päiväyksen ajankohdan mukainen valtuusto on kokouksissaan hyväksynyt.

Näistä mainittakoon Hallintosääntö ja Valtuuston työjärjestys, jotka ovat Kuntalain mukaisia.

Nykypäivänä ihan tarpeellinen ohjeistus on myös Sosiaalisen median käytön ohjeet, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.11.2017.

Kaikki nämä ohjeet ja säännöt löytyvät kaupunkimme nettisivuilta ja ovat siis myös kaikkien kuntalaisten luettavissa.

Valtuuston työjärjestys on päivitetty viimeksi tammikuussa 2013.

Kuntaliitosta löytyy kuitenkin suositus, että hallintosääntö sisältää myös tämän asiakirjan. Poiminta Kuntaliiton sivuilta:

”Kuntalain lähtökohtana on,että jatkossa kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön.

Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä.

Hallintomääräykset voidaan jakaa eri asiakirjoihin silloin, kun kaikkia määräyksiä ei kunnan organisaation laajuuden perusteella ole tarkoituksen mukaista koota yhteen.”

Paimion kaupungin Hallintosääntö sisältää jo valtuuston työskentelyohjeet (osa III, s. 49 alkaen) eli työjärjestyksen, joten erillisen Valtuuston työjärjestyksen voisi tällöin poistaa käytöstä erillisenä ohjeena.

Hallintosääntö sisältää jo ohjeita sähköisistä kokousjärjestelyistä, mutta nyt kun ne on otettu laajasti käyttöön jokaisessa toimielimessä, olisi syytä tarkastella sähköisten kokousten ohjeet ja tarkentaa ne yksityiskohtaisemmiksi.

Samoin ohjeiden tarkastelussa ja päivityksessä on syytä kiinnittää huomiota nykyisessä valtuuston työjärjestyksessä kahdessa pykälässä viitattuun käytökseen kokouksissa. Valtuutettu käyttää kunnassaan ylintä päätösvaltaa, ja tehtävä edellyttää luottamuksellista ja arvokasta käytöstä, joten siitä on edelleen syytä olla kirjalliset ohjeet. Toki tämä koskee kaikissa muissakin luottamustehtävissä toimivia.

Kuntalaissa on myös mainintoja tästä, mm.pykälissä 69 ja 102.

Eli em.asiakirjojen päivitys lienee ajankohtainen nyt, kun uusi valtuustokausi osittain ainakin uudella kokoonpanolla aloittaa kesäkuussa, ja uusia päätöksentekijöitä koulutetaan luottamustehtäviinsä.

Kertaus voi olla paikallaan myös tehtävissään jatkaville.

Helena Lahti, valtuuston 1. varapuheenjohtaja
SDP:n valtuustoryhmä

Paimion kaupunginvaltuuston kokous 3.2.2021