Edistetään paimiolaisille opiskelijoille kesätyöpaikkojen löytymistä!

Valtuustoaloitteet

Paimiolaiset opiskelijat ovat kertoneet huolensa vähäisestä kesätyöpaikkojen määrästä. Esitämme, että Paimion kaupunki aloittaa nopeasti kampanjan ”koululaisille- ja nuorille kesätyötä”.

Kampanjan vetovastuun ottaisi Toimintakeskus Apila, joka valmistautuu työvoima- ja yrityspalvelun alueelliseen kokeiluun. Toimintakeskuksen henkilöstöresurssit lisääntyvät kevään 2017 aikana mutta varsinainen kokeilu käynnistynee vasta alkukesästä tai alkusyksystä.

Kokeilun käynnistyessä mm. alle 25-vuotiaitten nuorten asiakkaiden työvoima- ja yrityspalveluiden tuottamisvastuu siirtyy Paimion kaupungille. Toimintakeskuksen ottaessa kesätyökampanjan vetovastuun, antaa se hyvää kokemusta tulevien palveluiden tuottamisesta.

Kampanja tukee hyvin paikallista yritystoimintaa. Tarkoitus on löytää kesätyömahdollisuuksia mm. paikallisista yrityksistä. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Samalla ollaan apuna yritysten työvoiman rekrytoinnissa.

Kampanjassa voitaisiin hyödyntää myös tehostetusti ”Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelumallia”.

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelumalli on suunnattu peruskoulun yläluokkalaisille, kymppiluokkalaisille ja lukiolaisille. Sen tavoitteena on edistää nuorten mahdollisuuksia tutustua työelämään ja yrityksiin. Kesäharjoitteluohjelma käynnistyi vuonna 1992. Myönteiset kokemukset ovat vakiinnuttaneet mallin käyttöä.

Syyskuussa 2017 Toimintakeskus Apila raportoi Paimion kaupunginhallitusta kampanjan tuloksista ja hyödyntää saatuja kokemuksia kevään 2018 kampanjassa.

 

Paimiossa 22.2.2017

Paimion Sosialidemokraatit valtuustoryhmä