Toimintasuunnitelma 2023

Vaalit 2023

Toimintasuunnitelmavuoden aikana on keväällä eduskuntavaalit, joihin valmistautumista jatketaan toimintavuoden alkaessa. Tehdään alueellista yhteistyötä ja tuetaan V-S Sos.dem. piirin ehdokkaita jakamalla vaalimainoksia luukuttamalla ja eri tilaisuuksissa.

Vappu 2023

Kunniakäynti Haapasalon hautamuistomerkillä 1.5.2023. Osallistutaan yhdessä sovittavaan vapputapahtumaan.

Stipendi 2023

Jaetaan Paimion Sosialidemokraatit ry:n perinteinen stipendi (80 eur) Vistan yläkoulun oppilaalle, joka on toiminut yhdistyksen arvojen mukaisesti osoittamalla reiluutta ja suvaitsevaisuutta koulutovereitaan kohtaan, on käytöksellään edistänyt koulurauhan toteutumista Vistan koululla, on osoittanut kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan sekä osoittanut yleistä aktiivisuutta kouluyhteisössä.

Maanantaipalaverit 

Kokoonnumme kerhohuoneella säännöllisesti sen viikon maanantaina, jolloin on kaupunginhallituksen tai -valtuuston kokous vallitseva koronatilanne huomioiden. Palavereihin pyritään järjestämään myös hybridivaihtoehto ennakkoon ilmoittautuneille. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kuntalaisille, mutta erityisesti kunnallisissa luottamustehtävissä toimiville sosialidemokraateille. Palaverien puheenjohtajana toimii valtuustoryhmän pj. Palaverit myös hybridinä. Pidetään yhteyttä valtuustoryhmän WhatsApp- ryhmässä.

Johtokunta 

Johtokunta kokoontuu säännöllisesti n. kerran kk ja sen lisäksi tarvittaessa. Pidetään yhteyttä johtokunnan WhatsApp- ryhmässä.

Yleiskokoukset 

Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestetään yleiskokouksia tarpeen mukaan vallitseva koronatilanne huomioiden. Kokouksiin pyritään järjestämään myös hybridivaihtoehto ennakkoon ilmoittautuneille. Yleiskokouksiin kutsutaan alustajiksi alueen kansanedustajia tai muita kokouksen teemaan sopivia alustajia. Kutsutaan Paimion nuorisovaltuustoa esim. kk-kokoukseen kertomaan toiminnastaan.

Edustus ja järjestölliset tapahtumat

Osallistutaan V-S Sos.dem. piirin, Naispiirin ja Demarinuorten tapahtumiin ja sääntömääräisiin kokouksiin. Huomioidaan omien kokousten suunnittelussa valtakunnalliset järjestölliset tapahtumat.

Tiedotus 

Koulutus 

Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua mm. puolueen, piirin ja TSL:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistys osallistuu koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin johtokunnan aina koulutuskohtaisesti päättämällä määrällä. Jäsenistön ja luottamushenkilöiden tarpeiden mukaisesti järjestetään koulutusta.

Kerhohuone 

Yhdistyksen kokouspaikkana on pääsääntöisesti yhdistyksen kerhohuone. Lisäksi yhdistys vuokraa kerhohuonetta myös muille yhdistyksille sekä yksityishenkilöille. Yli 12 käyttökertaa tarvitsevalta yhdistykseltä/yhteisöltä peritään 35 euroa käyttökuukaudelta. Kertamaksuna kerhotilan käytöstä peritään 37 euroa. Jatketaan edelleen vakivuokralaisen AA-Kerhon Paimion osaston vuokrasopimusta. Pidetään siivoustalkoita tarpeen mukaan.

Tapahtumat

Johtokunta valmistelee tilaisuuksia tarpeen mukaan.  

Jäsenistön muistaminen

Muistetaan jäsenistöä 50, 60, 70, 80 v. jne. merkkipäivinä kukkasin tai Kansan Sivistysrahaston onnitteluadressilla. Myös surukukkasin tai adressilla. Harkinnan mukaan myös paikkakunnalta muuton johdosta yhdistyksen hyväksi tehdyn työn huomioiden.

Jäsenhankinta

Tavoitteena on saada uusia jäseniä. Tehostetaan some-mainontaa jäsenhankinnan suhteen ja tiedotetaan myös jäsenistöä jäsenhankintakampanjoista.

Arkistointi

Tavoitteena asiakirjojen/pöytäkirjojen dokumentointi toimintavuoden aikana.

Arpajaiset

Yleiskokousten yhteydessä pidetään pienimuotoisia arpajaisia. Käytännön järjestelyistä huolehtii rahastonhoitaja.