Toiminta

Sosialidemokratia on suuri ja maailman kansainvälisin poliittinen liike, jolla on n. 50 000 jäsentä Suomessa. Jäseniä yhdistävät sosialidemokratian arvot – vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus – jotka on kiteytetty puolueen periaateohjelmassa sekä viety käytäntöön useissa erillisohjelmissa ja kannanotoissa.

SDP:n jäsenet kuuluvat puolueosastoihin, jotka voivat olla joko paikallisia yhdistyksiä tai jotakin tiettyä teemaa (mm. ympäristö- tai suvaitsevaisuustoimintaa) varten perustettuja.

Puolueosaston ja samalla SDP:n jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja sellainen ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa ja joka hyväksyy puolueen arvoperustan. Puolueen jäsenellä on monia oikeuksia. Hän voi mm. asettua ehdolle eri vaaleissa ja muutoinkin vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin Sosialidemokraattisen Puolueen kautta. Puolueen jäsenyys on ennen kaikkea tapa vaikuttaa. Jäsenyys puolueeseen muodostuu oman puolueosaston kautta. Niitä voivat olla joko paikalliset, oman alueen asioihin vaikuttavat puolueosastot tai valtakunnalliset, jotakin tiettyä erikoisalaa ajavat yhdistykset. Paikallisilla puolueosastoilla on monenlaista toimintaa, joilla edesautetaan puolueen periaateohjelman toteuttamista paikallistasolla. Tule mukaan vaikuttamaan ja oppimaan uutta!

Me toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ihmisiä, joilla on näkemyksiä ja halua vaikuttaa. Yhteisten asioiden hoitaminen on mielenkiintoista ja motivoivaa. Tutustut samalla saman mielisiin ihmisiin ja koulutuksissamme sekä luottamustehtävissä opit paljon sellaista, josta on sinulle hyötyä muutenkin. SDP:n jäsenenä saat myös säännöllisesti tietoa puolueen toiminnasta puolueelta, piirijärjestöiltä ja omalta puolueosastoltasi. Puolue tukee myös jäsentensä yhteiskunnallisia valmiuksia järjestämällä korkeatasoista koulutusta, johon jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan. SDP:tä ei turhaan ole kutsuttu yhteiskunnalliseksi korkeakouluksi!

Jäsenmaksu määräytyy muun muassa iän ja piirijärjestön mukaan. Puolueosasto voi alentaa jäsenmaksua sosiaalisin perustein.

Omalle osastolle on mahdollista maksaa tukijäsenmaksua. Jäsenmaksu peritään kaksi kertaa vuodessa maalis- ja syyskuussa.

Mikäli sinulla on kysyttävää puolueen jäsenyydestä tai kannattajuudesta, ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

Lisätietoa jäsenmaksusta!

Paimion Sosialidemokraatit ry
Pussitie 6 D 40
21530 PAIMIO

paimio.sdp@gmail.com