Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma

PAIMION SOSIALIDEMOKRAATEILLE TÄRKEITÄ ASIOITA: 

PIDÄMME PAIMIOLAISTEN YMPÄRISTÖSTÄ HUOLTA 

PERHEIDEN KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI 

IKÄIHMISET OVAT ARVOKAS OSA KUNTAAMME 

MONIPUOLISEMPAA ASUNTOTUOTANTOA PAIMIOON

 • Viihtyisä ja turvallinen ympäristö 
 • Kaavoituksen ja rakentamisen tulee tukea elinvoimaa ja viihtyisää asumista 
 • Edistetään kevyen liikenteen väylien toteuttamista, kuten Tammisilta-Vista yhteyttä 
 • Arvokkaiden jokilaaksomaisemien vaaliminen 
 • Joukkoliikenteen edistäminen, Föli-neuvotteluiden jatkaminen 
 • Oikeus laadukkaaseen päivähoitoon 
 • Perusopetuksessa ryhmäkoko pidettävä pienenä
 • Viihtyisät ja turvalliset leikkipuistot 
 • Esiopetus tulee järjestää kokonaan kaupungin omana toimintana 
 • Koulukiusaamisessa nollatoleranssi 
 • Pidetään kaikki mukana, syrjäytymisen ehkäisy
 • Turvallinen arki 
 • Etsivä nuorisotyö 
 • Urheiluseurat, yhdistykset ja kaupunki yhdessä tukemassa hyvinvoinnin kehittämistä 
 • Laajemmat käyttömahdollisuudet Seniorikortille
 • Kolmas sektori mukana ikäihmisten arjessa 
 • Liikunta-aktiviteetit tutuiksi 
 • Turvallinen arki ja arjen sujuminen
 • Paikalliset ja laadukkaat terveydenhuoltopalvelut tärkeitä
 • Kaavoituksella edistetään monipuolisempaa asuntotuotantoa
 • Monipuolisempi asuntotuotanto mahdollistaa edullisempia asuntoja

Tulostettava versio kuntavaaliohjelmasta (pdf)