Tervehdyspuhe

Puheenjohtaja Helena Lahden tervehdyspuhe yhdistyksen 100-vuotisjuhlassa 31.1.2004.

Arvoisat kutsuvieraat, juhlayleisö, HYVÄT TOVERIT!

Työväenliike ja Suomen Sosialidemokraattinen puolue ovat suomalaisessa yhteiskunnassa olleet viimeisen sadan vuoden ajan tärkeitä vaikuttajia.

Sata vuotta sitten eivät työläiset olisi osanneet kuvitellakaan sellaista Suomea, missä nyt elämme. Kansalaisten tasavertaiset oikeudet, elämän turvallisuus, taloudellinen ja sosiaalinen asema sekä elämisen laatu ovat kohentuneet. Toisaalta, viimeaikaiset irtisanomiset ovat esimerkki siitä, että Suomi ei ole vielä valmis ja että työväenliikkeellä riittää paljon tekemistä jatkossakin!

Vuodesta 1883 lähtien alettiin perustaa työväenyhdistyksiä ja vuosituhannen lopussa edustajat olivat valmiita perustamaan oman puolueen. Puolueeseen liittyi torppareita, käsityöläisiä, ammattityöntekijöitä ja pienviljelijöitä. Sittemmin työväenpuolueesta on kehittynyt monipuolinen aate- ja yleispuolue, jäseninään ja kannattajinaan sosiaaliselta asemaltaan erilaisia kansalaisia.

Tasan sata vuotta sitten, 31. Tammikuuta 1904 pidettiin Paimion työväenyhdistyksen perustava kokous. Vaihdemies Kasper Pöyhönen, maalari Vihtori Virtanen, postinkantaja Hemming Ståhle, Kustaa Lindroos, Juha Grönlund ja Kustaa Heinonen pitivät kokouksen Paimion Hanhijoen kylässä, mainitun maalari Virtasen talossa. Vaihdemies Pöyhösestä tuli työväenyhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja. Lisäksi valittiin huvitoimikunta ja järjestelyvaliokunta sekä päätettiin jäsenmaksun suuruus.

Paimion Työväenyhdistys perustettiin ensimmäisten joukossa sillä vuonna 1895 maahamme oli perustettu 34 työväenyhdistystä. Vuoteen 1904 mennessä oli perustettu 99 yhdistystä ja vuonna 1907 yhdistyksiä oli 1156. Tätä perustamiskokousta ja yhdistyksemme 100-vuotista taivalta olemme nyt juhlistamassa. Aloitimme juhlan komeasti Työväenmarssilla ! Tänään meillä on myös ilo julkistaa kirjaksi painettu yhdistyksemme tarina näiden 100:n vuoden ajalta. Tarina sisältää mielenkiintoisia asioita, henkilöitä ja tapahtumia sekä kuvaa hyvin sitä arkista työtä, jota puolueemme järjestöissä on tehty ja tehdään.

Tänään huomioimme ja kiitämme yhdistyksessämme toimineita ja tällä hetkelläkin toimivia uurastajia. Kuten tiedämme, on Suomen Sosialidemokraattisen puolueen entisen puheenjohtajan ja pitkäaikaisen vaikuttajan, Kalevi Sorsan siunaustilaisuus tänään Helsingissä. Juhlapuhujamme Pertti Paasio saapuu juhlaamme sieltä suoraan tänne. Kunnioitamme nyt Kalevi Sorsan elämäntyötä ja hänen viimeistä matkaansa hetken hiljaisuudella.

Juhlakutsuun on painettuna 1800-ja 1900 vuosituhansien vaihteessa vaikuttaneen Ranskan Sosialistisen Työväenpuolueen puheenjohtajan ajatus:

”KUN VAALIMME PERINTEITÄ EMME SÄILYTÄ TUHKAA VAAN PIDÄMME LIEKIN PALAMASSA”.

Kuulin tuon ajatuksen tämänpäiväiseltä juhlapuhujaltamme ja se kuvaa mielestäni erittäin hyvin työväenliikkeen arvoja ja toimintaa. Ymmärrän sen siten, että liikkeemme perinteet ovat syntyneet yhdistämään, kannustamaan, luomaan taisteluintoa ja tukemaan toimintaa ja toimijoita. Lisäksi perinteiden vaalimisella kunnioitetaan jo tehtyä työtä. Lisäksi nämä perinteet voidaan hyvin sovittaa kuhunkin aikakauteen sopivaksi. Hyvänä esimerkkinä mainittakoon työväenmusiikki jota tänäänkin juhlassamme kuulimme ja kuulemme vielä lisää. Historian tarina kertoo, että Paimion työväenyhdistykselläkin on ollut toimiva torvisoittokunta.

Nuoret ovat tulevaisuutemme ja työmme jatkajia. Ikään kuin lupauksena siitä saamme tänään kuulla nuoria esiintyjiä. On ilo kuunnella ja katsella heidän innostustaan!

Työväenliikkeen ja sosialidemokraattisen puolueen historiasta tiedämme, että alkuaikoina tärkeimpinä tavoitteina olivat : yleinen äänioikeus, sananvapaus, 8-tuntinen työpäivä ja yleinen koulupakko. Nyt nämä silloiset tavoitteet ovat meille itsestään selviä asioita, silloin kaukaisia haaveita. Edelleen meille tärkeitä arvoja ja ihanteita ovat vapaus, veljeys ja tasa-arvo. ”Unelma hyvästä elämästä” kuten sosialidemokraattisten naisten julistuksessa sanotaan.

Palataan vielä Paimion Vistan työväenyhdistyksen tarinaan. Yhdistyksemme päätti kerätä historiansa tiedot ja julkaista tarinan 100-vuotisen taipaleemme kunniaksi. Näin meillä kaikilla on mahdollisuus saada tietoa toiminnan ja siihen osallistuneiden henkilöiden vaikutuksesta nykyisyyteen. Toivomme, että myös nuoret ja tulevatkin sukupolvet tutustuisivat siihen, onhan tällä tarinalla sen tapahtumilla ollut merkittävä vaikutus koko Paimion historiaan!

Tarinaa ovat olleet tutkimassa ja sitä tekemässä sitä varten perustettu työryhmä: Raija Luona-Helminen, Eeva-Liisa Heino, Ismo Lehti, Paavo Sahlström, Jukka Sahlström ja Pentti Niemelä. Pentti nukkui pois viime kesänä ja työryhmä jäi kaipaamaan hänen osaavaa ja huumorintajuista otettaan. Yhdistysväki haluaakin nyt osoittaa suuret kiitokset näille henkilöille tästä työstä ja lopputuloksesta!

Suomen historia kertoo, mitä työväenyhdistyksille tapahtui kansalaissodan raskaina vuosina. Niinpä Paimionkin yhdistys asetettiin toimintakieltoon ja lakkautettiin. Suurin osa jäsenistä liittyi kuitenkin Voimistelu- Urheiluseura Yritykseen, joka perustettiin 1919. Pääpaino politiikan sijaan oli urheilulla ja kulttuurilla. Työväenliikkeessä on noussut silloin yleisestikin valtava innostus myös monipuoliseen sivistystyöhön : perustettiin näytelmä- ja opintokerhoja, laulettiin ja soitettiin torvisoittokunnissa.

Paimion Vistan Työväenyhdistys perustettiin uudelleen 15.helmikuuta 1946. Siinä kokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Olavi Rantanen. Silloin alkoi myös kaikkien tunteman Paavo Sahlströmin ”ura” yhdistyksessämme. Paavo valittiin jäsenmaksujen kerääjäksi. Myöhemmin, vuonna 1950 Paavo Sahlström valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi. Paavon puheenjohtajakausi kesti kunniakkaat 30 vuotta!

Yhdistyksessämme on ollut ja on monia aktiivisia toimijoita. Historiikistamme, joka tänään nyt julkaistaan voi lukea näistä henkilöistä ja tapahtumista mielenkiintoisia tarinoita. Myös monipuolinen toiminta tulee tarinasta hyvin esiin. Järjestön perustyö, talkoot, kokoukset, valtakunnallisiin ja paikallisiin vaaleihin liittyvä työ ja valmistelu, opintokerhot, puhujavierailut, lehtikirjoitukset, puoluekokousedustukset, kunnallispolitiikkaan osallistuminen ja vaikuttaminen, siinä muutama esimerkki toiminnasta jota tänäkin päivänä yhdistyksen toiminta sisältää ja jota pyörittämään tarvitaan näitä aktiivisia henkilöitä. Tulevaisuudessakin!

Hyvät ystävät, toverit! Paimion Vistan työväenyhdistys on edustanut sosialidemokraattista aatetta ja sen toteuttamista paikallistasolla. Yhdistystämme ja arvojamme ovat vieneet eteenpäin aktiiviset, sitkeät ja aatteelliset henkilöt, miehet ja naiset, nuoret ja vanhat yhdessä! Yhdistys on edesauttanut toiminnallaan Paimiossa monien hyvinvointia lisäävien asioiden syntymistä ja kehittymistä. Aktiivinen ote kunnallispolitiikassa ja vaikuttaminen kaupunkimme ja sen asukkaiden arkipäivän sujumiseen ja turvallisuuteen mm. palveluiden kautta jatkuu!

Paimion Vistan työväenyhdistyksen historia on tukeva kivijalka myös tämän päivän toiminnalle. Tervehdykseni alussa vertasin toimintaamme liekkiin. Liekki palaa edelleen ja uskomme sen palavan ikuisesti tästä eteenkinpäin!

Tänään näissä 100-vuotisjuhlissa päästämme liekin roihuamaan ! Olette sydämellisesti tervetulleita juhlimaan tätä aatteenpaloa kanssamme!