Historia

Historiikki:

Paimion Vistan Työväenyhdistys julkaisi yhdistyksen historiikin 100-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi sen syntymäpäivänä 31.1.2004. Historiikkityöryhmä toimi opintokerhona ja sai työskentelyynsä tukea TSL:stä. Opintokerhon tutorina toimi Eeva-Liisa Heino. Historiikkityöryhmässä historiaa tutkivat Paavo Sahlström, Pentti Niemelä, Jukka Sahlström, Ismo Lehti, Eeva-Liisa Heino ja Raija Luona-Helminen (pj.). Työryhmä on aloitti työskentelynsä keväällä 2002.

Vasemmalta: Ismo Lehti, Raija Luona-Helminen,
Paavo Sahlström, Jukka Sahlström ja Eeva-Liisa Heino.

Työryhmän työskentelystä:

Työryhmä käytti runsaasti aikaa pöytäkirjojen hakemiseen. Niitä löytyi luonnollisesti yhdistyksen kerhohuoneelta, jäsenten kotoa sekä Työväen ja Kansanarkistoista.

Vähän yhdistyksen perustamisajan historiasta:

Vuosisadan vaihteessa elettiin Suomessa suurta murrosta. Ihmiset halusivat oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Haluttiin vaikuttaa elämisen olosuhteisiin ja vaikuttaa tulevaisuuteenkin. Ilmeisesti näillä ajatuksilla Paimioon perustettiin 31.1.1904 Paimion Vistan Työväenyhdistys. Perustajajäsenet olivat pääasiassa ammatinharjoittajia ( suutari, muurari, vaihdemies, maalari, kelloseppä, räätäli ).

Yhdistyksen alkuaikoina yhdistyksen toimintaa leimasi voimakkaat valtakunnalliset asiat kuten suurlakko ja äänioikeustaistelu. Yhdistyksen naisjaosto perustettiin vuonna 1906. Työväestön huomioiminen kunnan eri elimissä oli yksi tärkeimmistä yhdistyksen tavoitteista. Vuonna 1907 saatiinkin edustaja taksoituslautakuntaan ja vuonna 1910 saatiin edustajat tutkija-, vuokraus- ja kunnallislautakuntaan. Yhdistyksen perustamisen alkuajoista lähtien oli suunnitteilla oman toimitilan hankkiminen. Monen eri vaiheen jälkeen tämä onnistuikin 1907-1909 tienoilla. Rakennus on ilmeisesti nykyinen Iskun talo.

Kuva: Työväen arkisto

Tarina:

Historiikkityöryhmä sai työnsä valmiiksi tammikuussa 2004. Työryhmän työn tuloksena Paimion Vistan Työväenyhdistys julkaisi kirjan. Kirjan myyntihinnaksi johtokunta vahvisti 10 euroa. Kirjan voi tilata puheenjohtajalta tai sihteeriltä.

Yhdistyksen perustaminen

Paimion Vistan työväenyhdistys perustettiin 31.1.1904 maalari Virtasen talossa. Talossa asutaan edelleen, ja sihteeri (vuonna 2004) Tapani Lahti kävi kuvaamassa talon tammikuussa 2004.

Maalari Virtasen talo

Kunniapuheenjohtaja

Yhdistys kutsui kunniapuheenjohtajakseen toveri Paavo Sahlströmin. Paavo on toiminut yhdistyksessä eri tehtävissä yli 50-vuotta. 100-vuotisjuhlassa Paavolle luovutettiin kunniapuheenjohtajan nuija. Huomionosoituksen vastaanotti Paavon vaimo Eevi Sahlström ja tytär Päivi Kylen.

Puolueen korkein mitali

Puoluehallitus myönsi tammikuussa puolueosastolle puolueen korkeimman arvomerkin Nils Af Ursin mitalin tunnustuksena ansiokkaasta työstä. Mitalin luovutti yhdistyksen puheenjohtajalle 100-vuotisjuhlassa toveri Pertti Paasio.

Yhdistyksen 100-vuotisjuhla

Yhdistyksen juhlaan osallistui Varsinais-Suomen kansanopistolla sankka kutsuvierasjoukko. Marssimusiikista vastasi Turun Työväensoittokunta. Juhlapuheen piti toveri Pertti Paasio. Kronikan yhdistyksen historiasta esitti Olli Saaristo ja juhlan juonnosta vastasi Hannu Haapasalo. Vapaat Radikaalit esittivät työväenlauluja. Tervehdyspuheen piti yhdistyksen puheenjohtaja Helena Lahti.

Nimen muutos

Paimion Vistan työväenyhdistyksen kevätkokous päätti yksimielisesti esittää yhdistyksen nimen muuttamista Paimion Sosialidemokraatit ry:ksi. Puoluehallitus hyväksyi tehdyn päätöksen kesäkuussa 2009.