Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite Juhlametsikön valaisemisesta

Juhlavuoden 2017 yksi päähankkeista Paimiossa on Juhlametsikön istuttaminen. Suomi 100 – koordinaatiotyöryhmän ja kaupungin viheryksikön yhteistyönä metsikön istutusalueeksi varattiin Kaaripuisto, joka sijaitsee Kaaritien ja Isolompakontien välisellä puistoalueella. Alueelle istutettiin 2017 yhteensä 120 puuntainta, joista 100 tainta istutettiin ns. Suomi-alueelle ja…
Lue lisää

Valtuustoaloite koronakorvauksesta

Kuten kaikki hyvin tiedämme, olemme eläneet erittäin poikkeuksellista aikaa koronapandemian takia jo yli vuoden ajan. Loppua ei ole valitettavasti vieläkään näkyvissä, mutta toiveikkaina odotamme rokotusten, rajoitusten ja ihmisten omien ehkäisevien toimenpiteiden tehoavan. Tiedämme myös sen, että korona on muuttanut myös…
Lue lisää

Päivityksiä

Kaupungissamme on luottamushenkilöiden toimintaa ohjaavia asiakirjoja, jotka asiakirjojen päiväyksen ajankohdan mukainen valtuusto on kokouksissaan hyväksynyt. Näistä mainittakoon Hallintosääntö ja Valtuuston työjärjestys, jotka ovat Kuntalain mukaisia. Nykypäivänä ihan tarpeellinen ohjeistus on myös Sosiaalisen median käytön ohjeet, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.11.2017.…
Lue lisää

Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista

Lapsen oikeuksien sopimus on oikeudellisesti velvoittava ihmisoikeussopimus, joka on Suomessa ollut voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sopimusvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Julkisen vallan (valtion, kuntien ja maakuntien) on turvattava ihmisoikeuksien…
Lue lisää

Valtuustoaloite 13.6.2018

Lainaten Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa ollutta dosentti ja lääketieteen tohtorin Ritva Tammivaaran kirjoitusta: ”Kauniin ympäristön tuomaa mielihyvää ei pidä aliarvioida. Arkkitehtonisessa mielessä kokonaisuus on koko maailmassa ainutlaatuinen 1930-luvun taideteos, jota käydään katsomassa kaikista modernia arkkitehtuuria ihailevista maista. Olisi häpeä,…
Lue lisää

Kaavoituksella turvattava maailmanperintökohteen ja sen lähimetsäalueiden säilyminen

VALTUUSTOALOITE 31.1.2018 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on myynyt Paimion Parantolan ympärillä olevat metsäalueet yksityiselle ostajalle. Parantola-hanke on ollut vireillä jo jonkun aikaa ja sinne on visioitu monenlaisia käyttötarkoituksia. Visioissa mahdollisen uusiokäytön oleellinen vetovoimatekijä on aluetta ympäröivä upea mäntypuuvaltainen kangasmetsä. Parantola-hanke ja sen…
Lue lisää

Valtuustoaloite asuntorakentamisen monipuolistamiseksi

  Sosialidemokraattien valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteen asuntorakentamisen monipuolistamiseksi Paimiossa. Paimiossa on lähes yksinomaan keskitytty rakentamaan niin sanottuja kovan rahan asuntoja, jotka eivät ole vähävaraisten kuntalaisten saavutettavissa. Esimerkiksi Paimion naapurikunnissa, Salossa ja Kaarinassa, osa asuntotuotannosta on osoitettu ns. osaomistusasuntojen ja asumisoikeusasuntojen tuotantoon.…
Lue lisää

Paimion joen veden laatu

  Valtuustoaloite  Me täällä Paimiossa haluamme panostaa Paimion joen vedenlaatuun. Haluamme varmasti kaikki ehkäistä vesien saastumista ja parantaa joen virkistyskäyttöä. Paimion joen rooli kaupunkimme miljöössä on suuri ja sen kunto pitäisi olla meille ylpeyden, eikä häpeän aihe. Salon seudun sanomien…
Lue lisää

Edistetään paimiolaisille opiskelijoille kesätyöpaikkojen löytymistä!

Paimiolaiset opiskelijat ovat kertoneet huolensa vähäisestä kesätyöpaikkojen määrästä. Esitämme, että Paimion kaupunki aloittaa nopeasti kampanjan ”koululaisille- ja nuorille kesätyötä”. Kampanjan vetovastuun ottaisi Toimintakeskus Apila, joka valmistautuu työvoima- ja yrityspalvelun alueelliseen kokeiluun. Toimintakeskuksen henkilöstöresurssit lisääntyvät kevään 2017 aikana mutta varsinainen kokeilu…
Lue lisää

Koulunkäyntiavustajien nimikemuutos koulunkäynninohjaajaksi

Paimion Sdp:n valtuustoryhmän esitys koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamisesta koulunkäynninohjaajaksi on hyväksytty sekä Paimion koulutuslautakunnassa että kaupunginhallituksessa. Nimikemuutos astuu voimaan 1.1.2016 lukien.
Lue lisää