Etusivu

Valtuustoaloite Juhlametsikön valaisemisesta

Juhlavuoden 2017 yksi päähankkeista Paimiossa on Juhlametsikön istuttaminen. Suomi 100 – koordinaatiotyöryhmän ja kaupungin viheryksikön yhteistyönä metsikön istutusalueeksi varattiin Kaaripuisto, joka sijaitsee Kaaritien ja Isolompakontien välisellä puistoalueella. Alueelle istutettiin 2017 yhteensä 120 puuntainta, joista 100 tainta istutettiin ns. Suomi-alueelle ja…
Lue lisää

Valtuustoaloite koronakorvauksesta

Kuten kaikki hyvin tiedämme, olemme eläneet erittäin poikkeuksellista aikaa koronapandemian takia jo yli vuoden ajan. Loppua ei ole valitettavasti vieläkään näkyvissä, mutta toiveikkaina odotamme rokotusten, rajoitusten ja ihmisten omien ehkäisevien toimenpiteiden tehoavan. Tiedämme myös sen, että korona on muuttanut myös…
Lue lisää

Asetu Kuntavaaleihin ehdokkaaksi

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2021 kuntavaaleissa: Vaalipäivä sunnuntai 13.6.2021 Ennakkoäänestys kotimaassa  26.5-8.6.2021 Ennakkoäänestys ulkomailla 2-5.6.2021 Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 14.5.2021 Äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021 Kotiänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16.00 Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 4.5.2021 Äänioikusrekisterin tietojen poimintapäivä 23.4.2021 Uudet valtuustot aloittavat 1.8.2021 Lähde…
Lue lisää

Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma

PAIMION SOSIALIDEMOKRAATEILLE TÄRKEITÄ ASIOITA:  PIDÄMME PAIMIOLAISTEN YMPÄRISTÖSTÄ HUOLTA  PERHEIDEN KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI  IKÄIHMISET OVAT ARVOKAS OSA KUNTAAMME  MONIPUOLISEMPAA ASUNTOTUOTANTOA PAIMIOON Viihtyisä ja turvallinen ympäristö  Kaavoituksen ja rakentamisen tulee tukea elinvoimaa ja viihtyisää asumista  Edistetään kevyen liikenteen väylien toteuttamista, kuten Tammisilta-Vista yhteyttä  Arvokkaiden jokilaaksomaisemien vaaliminen  Joukkoliikenteen edistäminen, Föli-neuvotteluiden jatkaminen …
Lue lisää

Päivityksiä

Kaupungissamme on luottamushenkilöiden toimintaa ohjaavia asiakirjoja, jotka asiakirjojen päiväyksen ajankohdan mukainen valtuusto on kokouksissaan hyväksynyt. Näistä mainittakoon Hallintosääntö ja Valtuuston työjärjestys, jotka ovat Kuntalain mukaisia. Nykypäivänä ihan tarpeellinen ohjeistus on myös Sosiaalisen median käytön ohjeet, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.11.2017.…
Lue lisää

Johtokunta 2021

Puheenjohtaja Sari Rannikko sartsa814@gmail.com 040 707 6159 Varapuheenjohtaja/taloudenhoitaja Päivi Huhtala pahuhtala@elisanet.fi 040 832 2178 Sihteeri/Jäsensihteeri Riitta Rantanen rituk.rantanen@gmail.com Jäsen Sari Murto sari.murto@hotmail.fi Jäsen Pasi Ristilä pasi.ristila@hotmail.fi Jäsen Samuli Sundell samuli.sundell02@gmail.com Varajäsen Jaana Hörkkö jaana.horkko@gmail.com 050 925 6945 Varajäsen Mervi Kuusela…
Lue lisää

Maanantaipalaverit

Yhdistyksen kerhohuoneella kokoonnuttuaan säännöllisesti sen viikon maanantaina, jolloin on kaupunginhallituksen tai valtuuston kokous. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kuntalaisille. Paimion kaupungin nettisivuilta voit tulostaa kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan kokousta edeltävänä perjantaina. Maanantaipalaverit yhdistyksen kerhohuoneella maanantaisin kello 18.30. Maanantaipalaverit keväällä 2021 Valitsevan koronatilanteen…
Lue lisää

Toimintasuunnitelma 2021

Vaalit 2021 Toimintasuunnitelmavuoden aikana on kuntavaalit, joihin valmistautumista jatketaan toimintavuoden alkaessa. Yhdistys tukee sosialidemokraattien ehdokkaita tarvittaessa, avustamalla mainosten jakamisessa ja muussa mainonnassa. Vappu 2021 Kunniakäynti Haapasalon hautamuistomerkillä 1.5.2021. Osallistumme Paimion ja Sauvon yhteiseen Työväen Vappu -tapahtumaan Iskun talolla 1.5.2021.   Stipendi…
Lue lisää

Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista

Lapsen oikeuksien sopimus on oikeudellisesti velvoittava ihmisoikeussopimus, joka on Suomessa ollut voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sopimusvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Julkisen vallan (valtion, kuntien ja maakuntien) on turvattava ihmisoikeuksien…
Lue lisää

Juho Oskari Haapasalon hauta

Yhdistys on kunnostanut luokkavihan uhrina teloitetun Juho Oskari Haapasalon haudan. Yhdistyksen jäsenillä ja muilla, jotka haluavat kunnioittaa Juho Oskari Haapasalon muistoa, on mahdollisuus osallistua rahalahjoituksella haudan kunnostukseen. Rahalahjoituksesta saadut tulot ohjataan suoraan haudan kunnostuksesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Maksun saaja: Paimion…
Lue lisää