Ajankohtaista

Asetu Kuntavaaleihin ehdokkaaksi

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2021 kuntavaaleissa: Vaalipäivä sunnuntai 13.6.2021 Ennakkoäänestys kotimaassa  26.5-8.6.2021 Ennakkoäänestys ulkomailla 2-5.6.2021 Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 14.5.2021 Äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021 Kotiänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16.00 Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 4.5.2021 Äänioikusrekisterin tietojen poimintapäivä 23.4.2021 Uudet valtuustot aloittavat 1.8.2021 Lähde…
Lue lisää

Paimion Sosialidemokraatit kuntavaaliohjelma

PAIMION SOSIALIDEMOKRAATEILLE TÄRKEITÄ ASIOITA:  PIDÄMME PAIMIOLAISTEN YMPÄRISTÖSTÄ HUOLTA  PERHEIDEN KOKONAISVALTAINEN HYVINVOINTI  IKÄIHMISET OVAT ARVOKAS OSA KUNTAAMME  MONIPUOLISEMPAA ASUNTOTUOTANTOA PAIMIOON Viihtyisä ja turvallinen ympäristö  Kaavoituksen ja rakentamisen tulee tukea elinvoimaa ja viihtyisää asumista  Edistetään kevyen liikenteen väylien toteuttamista, kuten Tammisilta-Vista yhteyttä  Arvokkaiden jokilaaksomaisemien vaaliminen  Joukkoliikenteen edistäminen, Föli-neuvotteluiden jatkaminen …
Lue lisää

Päivityksiä

Kaupungissamme on luottamushenkilöiden toimintaa ohjaavia asiakirjoja, jotka asiakirjojen päiväyksen ajankohdan mukainen valtuusto on kokouksissaan hyväksynyt. Näistä mainittakoon Hallintosääntö ja Valtuuston työjärjestys, jotka ovat Kuntalain mukaisia. Nykypäivänä ihan tarpeellinen ohjeistus on myös Sosiaalisen median käytön ohjeet, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 8.11.2017.…
Lue lisää

Puheenjohtajana jatkaa Sari Rannikko

Paimion sosialidemokraatit ry:n syyskokous valitsi kaupunginvaltuutettu/sairaanhoitaja Sari Rannikon jatkamaan Paimion Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtajana toimintavuonna 2021. Varapuheenjohtajaksi kokous valitsi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin pääluottamusmies Päivi Huhtalan. Yhdistyksen johtokuntaan valittiin Sari Murto, Riitta Rantanen, Pasi Ristilä ja Samuli Sundell sekä varajäseniksi Jaana Hörkkö ja…
Lue lisää

Valtuustoaloite lapsivaikutusten arvioinnista

Lapsen oikeuksien sopimus on oikeudellisesti velvoittava ihmisoikeussopimus, joka on Suomessa ollut voimassa vuodesta 1991 lähtien. Sopimusvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin ja muihin toimiin lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustettujen oikeuksien toteuttamiseksi. Julkisen vallan (valtion, kuntien ja maakuntien) on turvattava ihmisoikeuksien…
Lue lisää