Johtokunnan kokous 8.5.23 klo 17:00 kerhohuoneella ennen Ma-palaveria

Ma-palaveri klo 18:30 alkaen, käsitellään 10.5. khall asiat ja muut ajankohtaiset.