Johtokunnan kokous 14.8.23 klo 17:30 kerhohuoneella ennen Ma-palaveria

Ma-palaveri klo 18:30 alkaen, käsitellään 16.8. khall asiat ja muut ajankohtaiset.