Valtuustoaloite 13.6.2018

Etusivu
Lainaten Helsingin Sanomissa ja Turun Sanomissa ollutta dosentti ja lääketieteen tohtorin Ritva Tammivaaran kirjoitusta: ”Kauniin ympäristön tuomaa mielihyvää ei pidä aliarvioida. Arkkitehtonisessa mielessä kokonaisuus on…

Kaavoituksella turvattava maailmanperintökohteen ja sen lähimetsäalueiden säilyminen

Etusivu
VALTUUSTOALOITE 31.1.2018 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on myynyt Paimion Parantolan ympärillä olevat metsäalueet yksityiselle ostajalle. Parantola-hanke on ollut vireillä jo jonkun aikaa ja sinne on visioitu monenlaisia…

Valtuustoaloite asuntorakentamisen monipuolistamiseksi

Etusivu
  Sosialidemokraattien valtuustoryhmä esittää valtuustoaloitteen asuntorakentamisen monipuolistamiseksi Paimiossa. Paimiossa on lähes yksinomaan keskitytty rakentamaan niin sanottuja kovan rahan asuntoja, jotka eivät ole vähävaraisten kuntalaisten saavutettavissa.…

Paimion joen veden laatu

Etusivu
  Valtuustoaloite  Me täällä Paimiossa haluamme panostaa Paimion joen vedenlaatuun. Haluamme varmasti kaikki ehkäistä vesien saastumista ja parantaa joen virkistyskäyttöä. Paimion joen rooli kaupunkimme miljöössä…

Edistetään paimiolaisille opiskelijoille kesätyöpaikkojen löytymistä!

Etusivu
Paimiolaiset opiskelijat ovat kertoneet huolensa vähäisestä kesätyöpaikkojen määrästä. Esitämme, että Paimion kaupunki aloittaa nopeasti kampanjan ”koululaisille- ja nuorille kesätyötä”. Kampanjan vetovastuun ottaisi Toimintakeskus Apila, joka…

Koulunkäyntiavustajien nimikemuutos koulunkäynninohjaajaksi

Valtuustoaloitteet
Paimion Sdp:n valtuustoryhmän esitys koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamisesta koulunkäynninohjaajaksi on hyväksytty sekä Paimion koulutuslautakunnassa että kaupunginhallituksessa. Nimikemuutos astuu voimaan 1.1.2016 lukien.

Aloite lapsiystävällisen kaupungin statuksen vahvistamisesta

Valtuustoaloitteet
Nyt on aika lunastaa lapsiystävällisen kaupungin status myös teoin. Hallitusohjelmassa halutaan rajoittaa subjektiivista päivähoitoa ja tehdä heikennyksiä jo edellisen eduskunnan hyväksymään varhaiskasvatuslakiin ja sitä kautta…

Valtuustoaloite koulunkäyntiavustajien nimikemuutos koulunkäynninohjaajaksi

Valtuustoaloitteet
Asia: Koulunkäyntiavustajien nimikemuutos koulunkäynninohjaajaksi Esitämme, että Paimion kaupungissa koulunkäyntiavustajien tehtävänimike muutetaan koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäyntiavustajan nimikkeen muuttamisesta koulukäynninohjaajaksi tulee tehdä päätös ja uusi nimike tulisi ottaa käyttöön…

Valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustaminen

Valtuustoaloitteet
Paimion kaupunginvalttusto 28.2.2013 Paimion sosialidemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Paimioon perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on edistää nuorisotakuun toteuttamista Paimiossa. Nuorisotakuu on kuuden puolueen hallituksen yhteinen kärkihanke…