Toimintasuunnitelma 2018

Yleinen

Vaalit
Tasavallan presidentin vaalit ovat 28.1.2018. Puolue on asettanut ehdokkaaksi Tuula Haataisen. Mahdolliset maakuntavaalit ovat lokakuussa ja seuraavat seurakuntavaalit marraskuussa 2018.

Vappu 2018
Osallistutaan Turun sos.dem. kunnallisjärjestön vappujuhliin.

Stipendi
Jaetaan Paimion Sosialidemokraatit ry:n perinteinen stipendi Vistan koulun yläluokkalaiselle, joka on toiminut yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti osoittamalla reiluutta ja suvaitsevaisuutta koulutovereitaan kohtaan.

Maanantaipalaverit 
Yhdistyksen kerhohuoneella kokoonnutaan säännöllisesti sen viikon maanantaina, jolloin on kaupunginhallituksen tai valtuuston kokous. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kuntalaisille, mutta erityisesti kunnallisissa luottamustehtävissä toimiville sosialidemokraateille. Palaverien puheenjohtajana toimii valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Johtokunta
Johtokunta kokoontuu tarvittaessa.

Yleiskokoukset 
Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi järjestetään yleiskokouksia tarpeen mukaan. Yleiskokouksiin kutsutaan alustajiksi alueen kansanedustajia tai muita kokouksen teemaan sopivia alustajia.

Tiedotus 
Jäsenkirjeellä: Johtokunta laatii vuoden aikana jäsenkirjeitä tarpeen mukaan.
Sanomalehdessä: Kunnallislehden yhdistykset toimivat -palsta.
Kotisivulla: paimio.sdp.fi, tulevat tapahtumat päivitettynä toimintakalenterissa.
Sosiaalisessa mediassa omilla sivustoilla facebook.com/paimiondemarit, twitter.com/PaimionSdp ja piirin facebook – sivulla  facebook.com/sdpvs  sekä V-S piirin sähköisessä e-Kompassi tiedotteessa.

Koulutus 
Yhdistyksen jäsenet voivat osallistua mm. puolueen, piirin ja TSL:n järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Yhdistys osallistuu koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin johtokunnan aina koulutuskohtaisesti päättämällä määrällä. Jäsenistön ja luottamushenkilöiden tarpeiden mukaisesti järjestetään koulutusta.

Kerhohuone 
Yhdistyksen kokouspaikkana on pääsääntöisesti yhdistyksen kerhohuone. Lisäksi yhdistys vuokraa kerhohuonetta myös muille yhdistyksille sekä yksityishenkilöille. Yli kaksitoista käyttökertaa tarvitsevalta yhdistykseltä/yhteisöltä peritään 33 euroa käyttökuukaudelta. Kertamaksuna kerhotilan käytöstä peritään 35 euroa. Vuoden aikana pidetään kerhohuoneella yhdet siivoustalkoot.

Tapahtumat
Johtokunta valmistelee tilaisuuksia tarpeen mukaan. Paikallisiin tapahtumiin osallistumisesta johtokunta päättää erikseen. Pyritään järjestämään varainhankintana yksi kirpputoritapahtuma.

Jäsenhankinta
Tavoitteena on saada uusia jäseniä. Tehostetaan yhteydenpitoa jäsenkuntaan.

Arpajaiset
Yleiskokousten yhteydessä pidetään pienimuotoisia arpajaisia. Käytännön järjestelyistä huolehtii rahastonhoitaja.